Kůzlátka a vlk a Tři prasátka (8. 11. 2014)

Fotografie z představení pro děti Kůzlátka a vlk a Tři prasátka. V této dvojici pohádek chceme dětem ukázat, kam až může vést neposlušnost, lenivost, lhostejnost a nepořádnost. Přestože zlo v podobě hloupého a vychloubačného vlka je v obou případech potrestáno, nabádají obě pohádky k zamyšlení nad některými špatnými lidskými vlastnostmi. Loutkové divadlo Vratislava Schildera