Skřítek Skříňáček, Divadlo ŠUS (5. 2. 2011)

Fotografie z dětského divadelního představení Skřítek Skříňáček ve Veselé kavárně - Představení je naplněno písničkami, říkadly a jazykolamy, které herci učí malého skřítka Skříňáčka. Skřítek neumí říkat s, r, ř a ještě ke všemu slova ze sebe chrlí jako kulomet. Nikdo mu nerozumí, a proto se s ním hračky ve skříni nebaví. Skříńáček je sám a je mu z toho všeho moc smutno. Ale protože jsme v pohádce, tak mu pomohou nejen herci ale hlavně děti, které se stávají aktivními účastníky představení. Procvičováním a správnou výslovností pomocí jednoduchých logopedických básniček a písniček procvičí jazýček nejenom sobě, ale hlavně Skříňáčkovi, který od této chvíle už nikdy nebude sám. Divadlo ŠUS Praha